Terminarz zajęć  Szkoły Policealnej PERFECT+ w Gliwicach PERFECT+
rok szk. 2017/2018, semestr jesienny

Technik Administracji

Lp

Data

Semestr III

1

30.09.2017

Podst prawa administr7 (ESusek)
Postępowanie adm5(ESusek)

2

1.10.2017

Wykonyw pracy biur 6(Tobór)
Wykonyw pracy biur 6(Tobór)

3

14.10.2017

Postępowanie adm6(ESusek)
Postępowanie adm6(ESusek)

4

15.10.2017

Podst prawa pracy 6 Mazur
Podst prawa administr 6(ESusek)

5

4.11.2017

Wykonyw pracy biur 6(Tobór)
Wykonyw pracy biur 6(Tobór)

6

5.11.2017

Postępowanie adm6(ESusek)
Postępowanie adm6(ESusek)

7

18.11.2017

Postępowanie adm6(ESusek)
Postępowanie adm6(ESusek)

8

19.11.2017

Wykonyw pracy biur 6(Tobór)
Wykonyw pracy biur 6(Tobór))

9

9.12.2017

Podstawy prawa pracy 7 Mazur
Postępowanie adm5(ESusek)

10

10.12.2017

Postępowanie adm6(ESusek)
Postępowanie adm6(ESusek)

11

13.01.2018

Wykonyw pracy biur 6(Tobór)
Wykonyw pracy biur 6(Tobór)

12

14.01.2018

Postępowanie adm6(ESusek)
Postępowanie adm6(ESusek)

13

27.01.2018

Podstawy prawa pracy 6 Mazur
Podst pr administrac7(ESusek)

14

28.01.2018

Wykonyw pracy biur 6(Tobór)
Wykonyw pracy biur 6(Tobór)

15

10.02.2018

Podstawy prawa pracy 4 Mazur
Wykonyw pracy biur 2(Tobór)