Szkolenie z Ochrony Informacji Niejawnych

Brak znajomości zasad postępowania z informacjami niejawnymi może wiązać się z konsekwencjami prawnymi oraz finansowymi. Dlatego, aby uniknąć potencjalnych problemów, należy odbyć specjalistyczne szkolenie dotyczące pracy z informacjami niejawnymi. Szkolenie to jest obowiązkowe, a zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  – musi być powtarzane co 5 lat.

Wśród oferowanych przez nas usług znajduje się szkolenie z ochrony informacji niejawnych. Każdy uczestnik zapoznawany jest z:

  • przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialnością karną, dyscyplinarną i służbową za naruszenie tych przepisów, a szczególnie za ujawnienie informacji niejawnych osobom lub instytucjom nieuprawnionym,
  • zasadami ochrony informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy lub pełnienia służby oraz zasadami zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, a w szczególności szacowania ryzyka,
  • sposobami ochrony informacji niejawnych oraz zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia takich informacji lub w przypadku ich ujawnienia.

Oferowane przez nas szkolenie prowadzą pełnomocnicy ochrony posiadający wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę. Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny i obejmuje część warsztatową. Dzięki temu słuchacze będą świetnie przygotowani do pracy z dokumentami o klauzuli: zastrzeżone, poufne, tajne czy ściśle tajne.

Po odbytym szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ze szkolenia z ochrony informacji niejawnych potwierdzające uczestnictwo na podstawie którego pełnomocnik ochrony jednostki organizacyjnej wyda zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Napisz do nas w sprawie dodatkowych pytań odnośnie szkoleń: szkolenia@perfectplus.edu.pl

Terminarz szkoleń już w wkrótce

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości