Terminarz zajęć Szkoły Policealnej PERFECT+ w Gliwicach PERFECT+
rok szk. 2017/2018, semestr jesienny

Technik BHP

Lp

Data

Semestr II

1

30.09.2017

Ocena ryzyka zawodowego 8Susek

J angielski 4

2

1.10.2017

Zarządzanie systemami bhp 6 Mazur
Ustal.przyczyn wypadków 6 Mazur

3

14.10.2017

Tech bezp pracy 6 Błońska
zagrożenia w środ pracy 6 Błońska

4

15.10.2017

Podst prawa pracy 6Mazur
Ergonomia w procesie pr 6 Mazur

5

4.11.2017

Ustal.przyczyn wypadków 6 Mazur
zagrożenia w środ pracy 6 Błońska

6

5.11.2017

Zarządzanie systemami bhp 6Mazur
zagrożenia w środ pracy 7 Błońska

7

18.11.2017

Ustal.przyczyn wypadków 6 Mazur
Ergonomia w procesie pracy 6 Mazur

8

19.11.2017

Ustal.przyczyn wypadków 6 Mazur
Ergonomia w procesie pracy 6Mazur

9

9.12.2017

Podst prawa pracy 7Mazur
Zarządzanie systemami bhp 5Mazur

10

10.12.2017

Ocena ryzyka zawodowego6Susek
Ustal.przyczyn wypadków 6 Mazur

11

13.01.2018

Tech bezp pracy 6Błońska
Tech bezp pracy 6Błońska

12

14.01.2018

Ocena ryzyka zawodowego 6 Susek

j angielski 6

13

27.01.2018

Podst prawa pracy 6Mazur
Zarządzanie systemami bhp 6Mazur

14

28.01.2018

Tech bezp pracy 6 Błońska
zagrożenia w środ pracy 6 Błońska

15

10.02.2018

Podst prawa pracy 4Mazur
Tech bezp pracy 2 Błońska
J angielski3