Terminarz zajęć Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Szkoły Policealnej PERFECT+ w Gliwicach PERFECT+
rok szk. 2017/2018, semestr jesienny

Lp

Data

Semestr V

1

30.09.2017

Matematyka(2)
j polski (3)
j.polski(6)

2

1.10.2017

j.o. (5)
matematyka(5)

3

14.10.2017

wos(5)

4

15.10.2017

j.o(5)
j.polski(6)

5

4.11.2017

j.polski(5)
matematyka(6)

6

5.11.2017

wos(5)
j.polski(5)

7

18.11.2017

j.polski(5)
Matematyka(5)

8

19.11.2017

j.polski(5)
J.o.(5)

9

9.12.2017

wos 5
j.polski 6

10

10.12.2017

j.polski(6)
matematyka(6)

11

13.01.2018

Wos(6)
Jo(5)E

12

14.01.2018

j.polski(6)
wos(6)

13

27.01.2018

wos(6)
j.polski(6)E

14

28.01.2018

wos(6)E
Matematyka(6)E

15

10.02.2018


Wos (4)