Centrum Edukacyjne PERFECT+ rozszerzając swoją ofertę otwiera szkołę policealną.
 
Technik administracji 
Cykl kształcenia: 2 lata, tj. 4 semestry

Forma kształcenia: zaocznie (soboty i niedziele,  co 2 tygodnie)

Technik administracji to zawód dający bardzo duże możliwości zatrudnienia w różnych branżach działalności gospodarczej. Zadaniem pracownika administracyjnego jest sporządzanie i redagowanie pism, protokołów z posiedzeń i zebrań, obsługiwanie petentów, załatwianie podstawowych spraw […]