Centrum Edukacyjne PERFECT+ rozszerzając swoją ofertę otwiera szkołę policealną.
Od września 2016 będą kierunki: technik administracji oraz technik BHP. Natomiast od lutego 2017 otwieramy kierunki medyczne. Dla słuchaczy tych kierunków  dodatkowo kurs praktycznej znajomości języka niemieckiego.

 
Technik administracji 
Cykl kształcenia: 2 lata, tj. 4 semestry

Forma kształcenia: zaocznie (soboty i niedziele,  co 2 tygodnie)

Technik administracji to zawód dający bardzo […]